Regrutacije i selekcije kandidata

“Firma je uspešna koliko je uspešan svaki pojedinac u njoj” 

Inovativnost, dugoročna perspektiva, briga o ljudima, pobednički mentalitet, ne mirenje sa statusom quo i lična odgovornost su vrednosti koje podstičemo i cenimo, jer smatramo da su one osnova izvrsnosti i napretka. Takodje, svesni smo važnosti motivisanih i stručnih kadrova, te nam je profesionalni razvoj zaposlenih jedan od prioriteta. Interni treneri i mentori rade tokom cele godine  na unapređenju znanja i veština naših ljudi. U skladu sa potrebama organizacije, organizujemo i eksterne obuke.

Svakom kandidatu omogućimo da iskaže svoje najbolje osobine i potencijal. U skladu sa tim, možemo da odredimo koji posao odgovara afinitetima kandidata. MI.KO.Trade-AZZARO CLUB pružanje jednakih šansi svim kandidatima bez obzira da li su početnici ili već imaju iskustva.
Procedura selekcije je definisana tako da svi kandidati, koji odgovaraju uslovima, budu pozvani. Broj intervjua zavise od radne pozicije za koju kandidat aplicira. Intervjue obavlja, u saradnji sa menadžerima Poslovnih jedinica u kojima postoji otvorena radna pozicija.

Svaki korak u procesu selekcije je eliminacione prirode.
Kandidati koji zadovolje sve kriterijume selekcije mogu očekivati ponudu za posao ili evidenciju u MI.KO.Trade-AZZARO CLUB bazi kandidata, kako bi bili kontaktirani kada se otvori ista ili slična radna pozicija. Na kraju procesa selekcije svi kandidati su obavešteni o ishodu konkursa.

Našim kandidatima nudimo priliku da u potpunosti iskažu svoje sposobnosti i inicijativu uz prilagodjeni kandidatu program i mentorski sistem.
Ukoliko ste zainteresovani, a pri tome ste sa ili bez iskustva i završili ste ili imate dovoljno stručne prakse iz sledećih oblasti:

     • Ekonomija (Finansije, Prodaja, Nabavka, Računovodstvo)              
     • Menadžment
     • Marketing
     • Pravo
     • Hotelijerstvo (restorani, gastronomija)
     • Turizam
     • Kuvar, konobar


Pošaljite na E-mail vaše radne biografije: karijera@azzaroclub.rs
 

  • pinterest
  • linkedin